Takimi i Tetëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 13 - 14 tetor 2023

English
(english)


Lajmerimi ne sistem per dergimin e punimeve

Te nderuar autore,
ju faleminerit per interesin tuaj per te derguar punimet tuaja
per prezantim ne Konferencat qe do te mbahen ne kuader te Takimit vjetor
ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca.
Mirepo, tash nuk mund te behen regjistrime te reja te punimeve per kete vit,
pasi qe procesi i dergimit te punimeve eshte mbyllur.
Jeni te ftuar qe te dergoni punimet tuaja ne vitet e ardhshme,
kur do te rihapim sistemin per regjistrimin e punimeve ne adresen http://alpa.mali-it.eu.

Pas perfundimit te procesit te vleresimti te abstrakteve tuaja,
ju do te njoftoheni per pranimin ose jo te punimeve tuaja per prezantim
ne Konferencat Shkencore si dhe per hapat qe duhet ndjekur me tutje.

Ju faleminderit per bashkepunim,
Keshilli Organizues i Takimit vjetor ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca